Openingsbijeenkomst Nawien

Op 16 september 2017 heeft stichting Nawien een openingsbijeenkomst georganiseerd. In eerste instantie was het doel van deze openingsbijeenkomst om de huidige donateurs de gelegenheid te bieden om van dichtbij kennis te maken met de stichting. Daarnaast was het de bedoeling om de stichting onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Tijdens deze bijeenkomst heeft de heer Safi Wahab een lezing verzorgd over trauma’s in het algemeen, waarbij de nadruk lag op oorlogstrauma’s en de invloed daarvan op de hersenen van de mens. Als muzikanten hebben de broers Spinghar en Moqtader Ghazizoi en Khaled Ahmad opgetreden. Verder was de heer Yama Akbari aanwezig als quizmaster. Deze heren hebben op vrijwillige basis een onvergetelijke avond bezorgd. Stichting Nawien waardeert hun inzet en bedankt hen enorm.