Pluimvee project

Eind 2020 hebben wij een start gemaakt met een nieuw duurzaam project: het pluimveeproject. Het idee van dit project is lokale mensen helpen een pluimveeboerderij te realiseren. Onze hulp bestaat vooral uit het ter beschikking stellen van het boerderijgebouw, de broedmachine, de nutsvoorzieningen, het voer voor de kuikens en de kippen en overige materialen. De ontwikkeling van dit project – en overigens ook alle andere projecten – zijn te volgen via social media of onze nieuwsbrieven. De eerste jaren zullen wij meefinancieren, waarna het de bedoeling is dat het een zelfstandig bedrijfje wordt.