Onderwijsvoorlichting

We hebben op verschillende locaties in Kabul drie bijeenkomsten gerealiseerd waarin het belang van onderwijs centraal stond. Onze vertegenwoordiger in Afghanistan heeft samen met zijn team een breed publiek weten aan te trekken naar deze educatieve bijeenkomsten. Zo is benadrukt hoe essentieel het is om kinderen, en met name meisjes, naar school te laten gaan en wat de voordelen zijn als iedereen beter geletterd is. Tijdens de bijeenkomsten zijn presentaties gegeven en is schrijfmateriaal, zoals pennen en schriften, uitgedeeld. De bijeenkomsten die nu zijn gehouden waren in Dari, de meest gesproken taal in Afghanistan. In de toekomst willen we de bijeenkomsten ook graag in Pashto en wellicht nog andere talen houden, om zoveel mogelijk bevolkingsgroepen in Afghanistan te bereiken. We hopen op deze manier jong en oud, man en vrouw op het hart te drukken hun best te doen om hun kinderen naar school te laten gaan.