Klas voor kids

Een van onze projecten, ‘klas voor kids’, is opgezet in Kamari, een dorpje in de buurt van Kabul. Hier geeft Sana, een bevoegde en enthousiaste docente, les aan kinderen die in dit dorp zelf geen onderwijs kunnen volgen. Het klasje bestaat uit veertien jongens en meisjes in de leeftijd van 6 tot 8 jaar. Het vakkenpakket bestaat uit een aantal onderwerpen op het niveau van groep 1 in Afghanistan. Ze hebben rugzakjes met schoolspullen gekregen om optimaal aan de slag te gaan. Aan Sana betalen we loon voor haar werkzaamheden. Dit is een fijne bijkomstigheid: door haar van werk te voorzien kunnen we haar financieel ondersteunen. De kinderen gaan sinds het begin van het klasje iedere dag met plezier naar school. Om de lessen te kunnen blijven aanbieden en de kinderen van het juiste schoolmateriaal te kunnen voorzien gebruiken we de donaties die maandelijks binnenkomen. Omdat dit project geen einddatum kent, zijn alle donaties nog steeds heel welkom.