Werkwijze

Stichting Nawien zet duurzame projecten op in Afghanistan om de lokale bevolking te helpen. Door middel van (financiële) donaties worden de projecten in samenwerking met onze contactpersonen ter plaatse opgezet. Enerzijds wordt daar getoetst of de projecten die hier in Nederland worden bedacht haalbaar zijn, anderzijds wordt hier een oordeel geveld over de projectaanpak die in Afghanistan wordt gevormd. Samen proberen we een goede balans te vinden tussen theorie en praktijk, om telkens weer tot een zo effectief en efficiënt mogelijk project te komen.