Gedurende een periode van zes maanden hebben de twee klassen in Engels en Wiskunde voor middelbare schoolmeisjes in Afghanistan succesvol plaatsgevonden en hebben ze de deelnemers waardevolle kennis en vaardigheden bijgebracht.

 

We zijn enorm trots op de meisjes die hebben deelgenomen aan dit programma en bewonderen hun vastberadenheid om hun onderwijs voort te zetten, ondanks de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd. Door deze meisjes de kans op onderwijs te bieden, hopen we hun toekomstperspectieven te verbeteren en de achterstand te minimaliseren die ze hebben opgelopen door het ontbreken van formeel onderwijs.

 

We zijn dankbaar voor alle steun die we hebben ontvangen om de cursuussen projecten mogelijk te maken en hopen in de toekomst meer meisjes in Afghanistan te kunnen ondersteunen.